CÁC gói cước 4g mobifone
gói cước hot
GÓI HD70
 • 6 GB
 • 70.000đ/tháng
 • Hết data, ngắt kết nối
Soạn ON HD70 gửi 9084
Đăng ký ngay
gói cước hot
GÓI HD90
 • 8 GB
 • 90.000đ/tháng
 • Hết data, ngắt kết nối
Soạn ON HD90 gửi 9084
Đăng ký ngay
GÓI HDP100
 • 3 GB + 100 phút gọi
 • 100.000đ/tháng
 • Hết data, ngắt kết nối
Soạn ON HDP100 gửi 9084
Đăng ký ngay
gói cước hot
GÓI C120
 • 120GB + Miễn phí gọi
 • 120.000Đ/tháng
 • Hết data, ngắt kết nối
Soạn ON C120 gửi 9084
Đăng ký ngay
CÁC gói cước 3g mobifone
gói cước hot
GÓI M10
 • 500 MB
 • 10.000Đ/tháng
 • Hết data, ngắt kết nối
Soạn ON M10 gửi 9084
Đăng ký ngay
gói cước hot
GÓI M50
 • 4 GB
 • 50.000Đ/tháng
 • Hết data, ngắt kết nối
Soạn ON M50 gửi 9084
Đăng ký ngay
GÓI D30
 • 7 GB
 • 30.000Đ/ 7 ngày
 • Hết data, ngắt kết nối
Soạn ON D30 gửi 9084
Đăng ký ngay
gói cước hot
GÓI M25
 • 2 GB
 • 25.000Đ/tháng
 • Hết data, ngắt kết nối
Soạn ON M25 gửi 9084
Đăng ký ngay
Dịch vụ tiện ích