CÁC gói cước 4g mobifone

gói cước hot

GÓI C120

 • 120GB + Miễn phí gọi
 • 120.000đ/ tháng
 • Hết data, ngắt kết nối
Soạn DKG1 C120 gửi 9084
Đăng ký ngay
gói cước hot

ED100

 • 120GB
 • 100.000đ/ tháng
 • Hết data, truy cập tốc độ thường
Soạn DKG1 ED100 gửi 9084
Đăng ký ngay
gói cước hot

FD60

 • 60GB
 • 60.000đ/ tháng
 • Hết data, ngắt kết nối
Soạn DKG1 FD60 gửi 9084
Đăng ký ngay
gói cước hot

AG60

 • 60GB
 • 60.000đ/ tháng
 • Hết data, truy cập tốc độ thường
Soạn DKG1 AG60 gửi 9084
Đăng ký ngay

CÁC gói cước 3g mobifone

gói cước hot

GÓI D30

 • 7 GB
 • 30.000Đ/ 7 ngày
 • Hết data, ngắt kết nối
Soạn DKG1 D30 gửi 9084
Đăng ký ngay
gói cước hot

GÓI HD90

 • 8 GB
 • 90.000đ/ tháng
 • Hết data, ngắt kết nối
Soạn DKG1 HD90 gửi 9084
Đăng ký ngay

GÓI HDP100

 • 3 GB + 100 phút gọi
 • 100.000đ/ tháng
 • Hết data, ngắt kết nối
Soạn DKG1 HDP100 gửi 9084
Đăng ký ngay

GÓI HD120

 • 10GB data tốc độ cao
 • 1200.000đ/ tháng
 • Hết data, ngắt kết nối
Soạn DKG1 HD120 gửi 9084
Đăng ký ngay

Dịch vụ tiện ích